ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


місто Київ 2020 рік


Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГІПЕРІОН», код ЄДРПОУ 40432365, в особі Директора Богданової Валентини Вадимівни, що діє на підставі Статуту (надалі за текстом «Виконавець»), з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник» або «Відвідувач») отримати послуги, передбачені цим Договором (надалі – «Договір»).

Даний договір є публічним, відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником на нижчевикладених умовах.


Терміни, що використовуються в цьому договорі:

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГІПЕРІОН» центр активного відпочинку та тренувань за напрямами: скелелазіння, пейнбол, лазертаг, кросфіт, бабут, який розташований за адресою: вул. Кирилівская, 46/Константинівська, 73, м. Київ (надалі – «Спортивний клуб»).

Правила спортивного клубу – комплекс норм, що встановлюють права та обов’язки будь-яких осіб, які перебувають на території спортивного клубу, включаючи (але не обмежуючись) відвідувачів, гостей, членів, батьків/осіб, що супроводжують неповнолітніх дітей. Правила є єдиними та обов’язковими для всіх відвідувачів, членів та співробітників спортивного клубу.

Послуги – комплекс заходів, що надаються Виконавцем у відповідній сфері життєдіяльності людини щодо тренувань в спортивному клубі в порядку та на умовах, визначених Правилами спортивного клубу, з обов’язковим їх виконанням на всій території спортивного клубу.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником або Відвідувачем умов Публічної оферти, даного Договору та Правил спортивного клубу.

Замовник – фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та оплатила вартість послуг повністю або частково.

Відвідувач – фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, та отримує послуги на безоплатній основі, за усною або письмовою згодою адміністрації Виконавця.

Треті особи – будь-які фізичні особи, що не є Замовниками або Відвідувачами, та знаходяться на території спортивного клубу та/або поруч з ним в радіусі ста метрів і можуть фактично або опосередковано, в будь-який спосіб взаємодіяти з Замовниками та Відвідувачами, а також інструкторами (тренерами) спортивного клубу та його майном.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Договір є публічним та вважається укладеним між Виконавцем та Замовником або Відвідувачем з моменту акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного договору.

  2. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику право на отримання оплачених ним або безоплатних послуг, а Замовник зобов’язується прийняти послуги разом з особистою, безумовною та повною відповідальністю за ризики, пов’язані зі споживанням послуг, які можуть призвести до переломів, каліцтва та навіть смерті внаслідок отриманих травм від падіння з висоти, а Виконавець та інструктори (тренери) спортивного клубу не несуть жодної відповідальності за життя та здоров’я Замовника, який не виконував або порушив Правила спортивного клубу на його території, з якими був ознайомлений, в тому числі у зв’язку з діями Третіх осіб, та оплатити їх або спожити на безоплатній основі.

  3. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується надати Відвідувачу право на отримання ним безоплатних послуг, а Відвідувач зобов’язується прийняти послуги разом з особистою, безумовною та повною відповідальністю за ризики, пов’язані зі споживанням послуг, які можуть призвести до переломів, каліцтва та навіть смерті внаслідок отриманих травм від падіння з висоти, а Виконавець та інструктори (тренери) спортивного клубу не несуть жодної відповідальності за життя та здоров’я Відвідувача, який не виконував або порушив Правила спортивного клубу на його території, з якими був ознайомлений, в тому числі у зв’язку з діями Третіх осіб, та спожити їх на безоплатній основі.

  4. Договір є офіційною угодою між Виконавцем та Замовником або Відвідувачем. Безумовний акцепт цього Договору є обов’язковим для всіх Замовників та Відвідувачів. Фізичні особи, які не здійснили акцепт цього Договору не мають право перебувати на території спортивного клубу, а також користуватися його послугами.


 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

  1. Замовник здійснює 100 % передплату послуг шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.

  2. У разі несплати послуг або наданні їх на безоплатній основі Виконавець та інструктори (тренери) спортивного клубу не несуть жодної відповідальності за життя та здоров’я Замовника та/або Відвідувача та за дії Третіх осіб, які можуть призвести до переломів, каліцтва та навіть смерті внаслідок отриманих травм на території спортивного клубу.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Замовник та Відвідувач мають право:

 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність спортивного клубу;

 • користуватися у встановленому порядку послугами, виходячи з Правил спортивного клубу та Техніки безпеки на його території;

 • вносити пропозиції стосовно напрямків діяльності спортивного клубу та організації його роботи.

  1. Замовник та Відвідувач зобов’язані:

 • ознайомитись та суворо дотримуватись положень Правил спортивного клубу, зокрема правил техніки безпеки;

 • надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника та Відвідувача та перевірки стану здоров’я (якщо є протипоказання до занять спортом – необхідно попередити Замовника);

 • неухильно виконувати вимоги співробітників спортивного клубу, що стосуються питань дотримання техніки безпеки і правил відвідування;

 • суворо дотримуватись вимог спортивної етики та загальнолюдських моральних принципів;

 • - не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору, а також Правилами спортивного клубу;

 • нести персональну відповідальність за своє здоров'я та здоров'я своєї дитини.

  1. Виконавець має право:

 • Залучати третіх осіб для надання послуг Замовникам та Відвідувачам, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги;

 • Перевіряти надану Замовниками та Відвідувачами інформацію, а також виконання ними умов Договору та Техніки безпеки на території спортивного клубу;

 • Призупинити надання Послуг Замовникам та Відвідувачам на період виконання ними умов Договору та Техніки безпеки на його території, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Замовником та Відвідувачем та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору;

 • Відмовити Замовнику та/або Відвідувачу у наданні послуг у разі порушення ними своїх зобов’язань за умовами Договору та Техніки безпеки на території спортивного клубу.

  1. Виконавець зобов’язується:

 • Забезпечувати Замовнику та/або Відвідувачу можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору та Техніки безпеки на території спортивного клубу, в межах обраних Замовником та/або Відвідувачем послуг;

 • Надавати послуги Замовнику та/або Відвідувачу з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних»;

 • Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовника та/або Відвідувача щодо покращення якості та переліку послуг.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Відвідування території спортивного клубу, спортивних занять, в тому числі користування спорудами, устаткуванням, спорядженням тощо відбуваються виключно на страх і ризик та під особисту відповідальність Замовника та/або Відвідувача.

  2. Виконавець не несе відповідальності за стан здоров'я і можливий травматизм:

- при порушенні Замовником та/або Відвідувачем умов даного Договору та Техніки безпеки;

- при порушенні Замовником та/або Відвідувачем Правил спортивного клубу;

- якщо Замовник та/або Відвідувач тренується самостійно;

- якщо Замовник та/або Відвідувач не використовував вступні інструктажі;

- якщо Замовник та/або Відвідувач порушує рекомендації лікарів;

- якщо травма не була зареєстрована черговим лікарем медичного кабінету і не складено відповідний акт;

- за травми, отримані поза територією спортивного клубу;

- за травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;

- за травми, отримані з вини самого Замовника та/або Відвідувача на території спортивного клубу.

  1. Замовник та/або Відвідувач повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують спортивний клуб. Спортивний клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я особи погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми, наслідків перенесеної операції або хронічного захворювання, що були у особи до моменту відвідування, а також за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я особи і травмами, які стали результатом або отримані внаслідок будь-яких занять, пропонованих спортивним клубом, якщо причиною нанесення шкоди стало грубе порушення даного Договору, положень техніки безпеки та вказівок співробітників спортивного клубу.

  2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками та/або Відвідувачами за технічні незручності, викликані проведенням міською владою сезонних профілактичних та ремонтно-будівельних робіт, призупинення або припинення функціонування спортивного клубу, обумовлених дією обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, що виникли мимо волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути (оголошена або фактична війна, громадянські заворушення, терористичні акти, епідемії, блокада, пожежі, землетруси, повені та інші стихійні природні лиха, а також видання актів державних органів, місцевих виконавчих органів та інші явища форс-мажорного характеру).

  3. Виконавець не несе відповідальності за дітей, які перебувають на території спортивного клубу, а також за їх стан здоров’я, дії та поведінку.

  4. Виконавець не несе відповідальності за зниклі на території спортивного клубу гроші, цінності та особисті речі Замовника та/або Відвідувача.

  5. Виконавець не несе відповідальності за ефективність та безпеку спортивних занять Замовників та/або Відвідувачів.

  6. Замовники та/або Відвідувачі несуть матеріальну відповідальність за пошкодження та/або знищення устаткування, спорядження, обладнання та іншого майна, яке знаходиться на території спортивного клубу у розмірі повної вартості пошкодженого чи знищеного майна.

  7. Відповідальність за здоров'я та безпеку дитини на території спортивного клубу несуть батьки/особи, які супроводжують неповнолітніх дітей.

  8. Замовники та/або Відвідувачі несуть персональну відповідальність за порушення положень даного Договору.

  9. При порушенні умов цього Договору, а також положень техніки безпеки та/або вказівок співробітників спортивного клубу Замовником та/або Відвідувачем, спортивний клуб має право видалити таку особу з території спортивного клубу та/або вимагати від такої особи відшкодувати завданий збиток спортивному клубу та/або третім особам, при цьому сплачені ними грошові кошти за надання послуг поверненню не підлягають. 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Кожен Замовник та/або Відвідувач має право подати письмову скаргу щодо дії чи бездіяльності спортивного клубу, його співробітників.

  2. Дана скарга розглядається протягом одного місяця з дати подання скарги. Відповідь на скаргу надається у письмовому вигляді.

  3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

  4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються чинні норми та положення законодавства України. 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Замовник та/або Відвідувач несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні послуг інформації.

  2. Оплата Замовником послуг означає повну згоду з умовами Договору і є фактичною датою укладення Договору.

  3. Безоплатне споживання Відвідувачем та/або третіми особами означає повну згоду з умовами Договору і є фактичною датою укладення Договору.

  4. Даний Договір вважається укладеним (акцептованим) між Виконавцем та Замовником або Відвідувачем з моменту заповнення та підписання Замовником або Відвідувачем заяви та анкети (додаток № 2 до Договору) та здійснення ним оплати послуг.

  5. Виконавець може проводити відеозапис надання послуг Замовнику та/або Відвідувачу без додаткового повідомлення останніх про це. Дана інформація є конфіденційною.

  6. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманих від Замовника та/або Відвідувача при укладенні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюджувати виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України та/або Технікою безпеки на території спортивного клубу.

  7. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним не впливає на дійсність інших положень та умов Договору.

8

Додаток № 1 до Договору

публічної оферти про надання послугПРАВИЛА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГІПЕРІОН»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Правила Громадської організації «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГІПЕРІОН» (далі – Правила) це комплекс норм, що встановлюють права та обов’язки будь-яких осіб, які перебувають на території Громадської організації «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГІПЕРІОН» (далі – Організація), включаючи (але не обмежуючись) відвідувачів, гостей, членів, батьків/осіб, що супроводжують неповнолітніх дітей. У випадках, не зазначених у даних Правилах, сторони керуються чинним законодавством України.

  2. Правила є єдиними та обов’язковими для всіх відвідувачів, членів та співробітників Організації.

  3. Організація має право в односторонньому порядку доповнювати та/або змінювати ці Правила. Нові Правила набирають чинності для членів та інших відвідувачів Організації з моменту їх розміщення для загального ознайомлення на інформаційному стенді та/або офіційному сайті. Організація вважає достатнім, повним і своєчасним інформуванням членів та відвідувачів Організації шляхом розміщення Правил на інформаційному стенді та/або офіційному сайті.

  4. До початку користування послугами Організації члени зобов’язані:

 • ознайомитися з даними Правилами;

 • поставити підпис в формі відповідальності № 1;

 • укласти договір про вступ до Організації;

 • сплатити обов’язкові членські внески та отримати абонемент.

  1. Здійснюючи оплату членського внеску та підписуючи договір про вступ до Організації, форму відповідальності № 1, особа підтверджує:

 • своє ознайомлення і згоду з даними Правилами;

 • відсутність медичних протипоказань для занять спортом (в тому числі скелелазінням, кросфітом, пейнтболом тощо);

 • своє знаходження в здоровому глузді, тверезому стані;

 • здатність відповідати за свої дії і усвідомлювати їх наслідки для себе та третіх осіб;

 • відсутність в майбутньому претензій до Організації в разі отримання збитку здоров'ю в результаті відвідування комплексу Організації.

  1. Сплата членського внеску є обов’язковою для осіб, які бажають стати членами Організації.

  2. Організація не є медичним закладом і не здійснює надання послуг з медичного забезпечення членів Організації (оцінку стану здоров'я, спостереження і контроль стану здоров'я тощо).

  3. Наявність протипоказань є явним і очевидним у випадку, якщо член Організації пред’являє медичну довідку або виписку з медичної документації лікувального закладу, який надає медичну допомогу такій особі на постійній основі. Довідка або виписка повинна містити рекомендації лікуючого лікаря щодо можливого і допустимого фізичного навантаження для члена Організації при заняттях спортом. Член Організації несе персональну відповідальність за своє здоров'я та здоров'я своєї дитини, яка відвідує спортивні заняття Організації.

  4. Організація має право вимагати від членів Організації надання необхідних документів для відвідування Організації, включаючи (але не обмежуючись) абонемент, документ, що засвідчує особу, медичні висновки про стан здоров'я та інші документи на розсуд Організації.

  5. Час роботи Організації: з 10.00 до 22.00 без вихідних. Час роботи скеледрома: з 15.00 до 22.00 з понеділка по п’ятницю та з 11.00 до 19.00 у вихідні дні. Графік роботи в святкові дні складається додатково. Член Організації може використовувати приміщення та обладнання тільки в години роботи Організації.


 1. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

  1. Членство в Організації є індивідуальним та добровільним.

  2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років та які висловили бажання бути членом Організації.

  3. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі договору про вступ до Організації.

  4. Члени Організації сплачують обов’язкові членські внески. Членські внески можуть сплачуватися щомісячно, щоквартально та за рік. Окремі види спортивних занять можуть передбачати сплату одноразового членського внеску за гостьовий візит Організації. Сплата членських внесків особами, які не досягли 18-ти річного віку, здійснюється за письмової згоди батьків та/або довірених осіб.

  5. На підтвердження членства членам Організації видаються відповідні абонементи на строк відповідно до розміру сплаченого членського внеску (місяць, квартал, рік), а також до певного виду членства. Строк абонемента зазначений у самому абонементі.

  6. Категорії та види членства в Організації зазначені в окремому документі, який відкритий для ознайомлення.

  7. Абонемент являє собою карту з найменуванням Організації і індивідуальним номером (прізвищем) та є перепусткою для входу на територію Організації. Абонемент є індивідуальним та не підлягає обміну або передачі третім особам.

  8. Якщо Співробітник Організації, перевіривши абонемент, повідомляє про закінчення строку його дії, член Організації повинен сплатити наступний членський внесок, продовживши термін дії абонемента.

  9. У разі втрати абонемента, він може бути відновлений на підставі письмового звернення члена Організації.

  10. Член Організації може вийти зі складу Організації у будь-який час, написавши письмову заяву на ім’я Голови Правління Організації.

  11. Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, так і надіслати поштою заяву, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.

  12. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

  13. У разі припинення членства абонемент підлягає поверненню.

  14. Будь-який член Організації може бути виключений зі складу Організації у наступних випадках:

- якщо він своєю діяльністю або будь-яким іншим способом завдав збитку репутації Організації або заподіяв іншу шкоду;

- за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Організацією;

- внаслідок порушення цих Правил, документів і положень, регламентуючих діяльність Організації;

- порушення етики та загальновизнаних етичних норм.

2.15. Член Організації повідомляється про виключення з Організації у письмовій формі протягом двох тижнів з дня прийняття такого рішення.

2.16. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертаються, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.17. Членство в Організації та здійснення членських прав не можна передавати і заповідати третім особам.


 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  1. Члени Організації мають право:

 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

 • вносити пропозиції стосовно напрямків діяльності Організації та організації її роботи;

 • відвідувати спортивні заняття після сплати членського внеску та отримання абонементу;

 • брати участь у заходах Організації;

 • користуватися у встановленому порядку приміщеннями, обладнанням, інвентарем та іншим майном Організації

 • вільно виходити з членів Організації.

  1. Члени Організації зобов’язані:

 • ознайомитись та суворо дотримуватись положень даних Правил, зокрема правил техніки безпеки;

 • неухильно виконувати вимоги співробітників Організації, що стосуються питань дотримання техніки безпеки і правил відвідування Організації;

 • суворо дотримуватись у спортивній діяльності та повсякденному житті вимог спортивної етики та загальнолюдських моральних принципів;

 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески;

 • пред’являти абонемент для відвідування спортивних занять Організації;

 • нести персональну відповідальність за своє здоров'я та здоров'я своєї дитини. 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

  1. Член Організації має пред’явити індивідуальний абонемент, який слугує перепусткою для відвідування спортивних занять.

  2. У випадку якщо член Організації з якоїсь причини не може відвідувати спортивні заняття, дію абонемента, згідно з попереднім повідомленням, буде призупинено на відповідний термін. Член Організації зобов’язаний пред’явити підтверджуючий документ (лист непрацездатності, довідка від лікаря, посвідчення про відрядження і т.д.) для того, щоб призупинити дію абонемента.

  3. В період перебування на території Організації, особисті речі членів Організації мають зберігатися в шафах роздягальні. Не дозволяється залишати свої речі в шафах після закінчення тренувального процесу.

  4. Організація не несе відповідальності за збереження особистих речей членів Організації.

  5. Забуті речі зберігаються у приміщенні Організації протягом 30 (тридцяти) днів і можуть бути повернуті власнику при пред'явленні доказів про право володіння забутою річчю.

  6. Вхід на територію спеціалізованих спортивних зон Організації дозволяється лише у чистому (змінному) спортивному взутті або бахілах.

  7. Кожен член Організації зобов’язаний дотримуватись правил особистої гігієни.

  8. Прийом їжі на тренувальних територіях заборонено.

  9. Забороняється входити на територію Організації, призначену для службового користування, за винятком випадків, коли є спеціальне запрошення.

  10. Кожен член Організації або інші відвідувачі мають право запросити в клуб своїх друзів або родичів. При цьому такі особи несуть відповідальність за недотримання гостями даних Правил Організації, а також за неправильне поводження і псування устаткування, спорядження Організації такими гостями.

  11. Перебування з тваринами на території Організації заборонено.

  12. Кожен член Організації, а також інші відвідувачі зобов’язані не порушувати громадський порядок. Всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися чистоти і порядку, дбайливо ставитися до обладнання, спорядження та майна Організації. Забороняється залишати сміття і сторонні предмети на території Організації.

  13. Не дозволяється проводити кіно- і фотозйомку на території Організації без попереднього узгодження з керівництвом Організації.

  14. Використання приміщень Організації його членами та відвідувачами з метою отримання доходів чи іншої вигоди заборонено.

  15. Забороняється розміщувати оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування і поширювати товари на території Організації без письмового дозволу керівництва Організації.

  16. Член Організації повинен утримуватися від гучних, нецензурних та образливих виразів, докучань і сексуальних домагань до інших членів Організації.

  17. На території Організації категорично забороняється носіння і зберігання будь-якого виду холодної, газової та вогнепальної зброї, вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, токсичних і сильно пахучих речовин.

  18. Забороняється приносити на територію Організації наркотичні речовини або алкогольні напої.

  19. Не допускається відвідування Організації особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, під впливом інших сильнодіючих або лікарських препаратів, вживання яких обмежує або знижує увагу, зір, реакцію, а також здатність контролювати свої дії і усвідомлювати їх наслідки для себе і оточуючих.

  20. Співробітники Організації мають право відмовити у відвідуванні Організації або видалити з приміщення Організації будь-яку особу, щодо якої є будь-які підстави припускати, що зазначена особа перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом препаратів, зазначених у п. 4.19 цих Правил.

  21. У разі недотримання членом Організації або іншим відвідувачем даних Правил, зокрема положень з техніки безпеки при знаходженні на території Організації, співробітники Організації мають право видалити таку особу з території Організації.

  22. Члени та відвідувачі Організації, що перебувають на території Організації зобов’язані неухильно дотримуватись вказівок та вимог співробітників Організації, що стосуються поведінки на території Організації, правил безпеки та використання обладнання і спорядження тощо.


 1. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЬМИ ДО 14 РОКІВ

  1. Знаходження дітей на території Організації дозволено виключно в супроводі батьків або довірених осіб, які є членами Організації. Діти віком з 14 років мають право отримати членство в Організації та відвідувати спортивні заняття самостійно.

  2. На дітей, які перебувають на території Організації, поширюється дія даних Правил.

  3. До початку відвідування Організації дитиною, батьки або інші відповідальні особи повинні надати співробітникам Організації медичну довідку від лікаря-терапевта, педіатра для допуску дитини до участі в тренувальних процесах.

  4. Батьки або довірені особи, які супроводжують дітей, несуть персональну відповідальність за перебування дитини на території Організації, дотримання ними даних Правил, зокрема положень щодо техніки безпеки, а також за стан здоров’я, рівень фізичної підготовки дитини тощо.

  5. За дітей, які перебувають на території Організації без нагляду батьків або супроводжуючих осіб, Організація відповідальності не несе.

  6. Діти у віці від 5 років роздягаються згідно статі дитини в чоловічій або жіночій роздягальні.

  7. Для відвідування спортивних занять дитина повинна бути одягнута у спортивні одяг та взуття.

  8. Вікові обмеження вказані в описі занять. Співробітник Організації має право не допустити до заняття дитину молодшого або старшого віку, зазначеного в описі.

  9. З метою уникнення інфікування інших дітей, не допускається на територію Організації дитина у випадках, якщо у неї:

- нежить, кашель, біль у горлі або інші інфекційні захворювання;

- розлад шлунка, нудота або інше кишкове нездужання;

- підвищена температура;

- висипання, незагоєні ранки;

- інші захворювання.

5.10. Співробітники Організації мають право відмовити у відвідуванні спортивних занять дітям, які не дотримуються цих Правил, зокрема положень щодо техніки безпеки. Про таке рішення Співробітники Організації повідомляють батьків або довірених осіб.


 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДВІДУВАННІ СКЕЛЕДРОМУ

Скелелазіння - вид спорту пов'язаний з ризиком, і тому вимагає високої обережності і відповідальності. Обсяг особистої відповідальності перш за все визначається наступними правилами техніки безпеки, яких повинен дотримуватися кожен член Організації. Перебування на території скеледрому і використання скелелазного обладнання, а особливо саме лазіння, представляють виняткову небезпеку, ризик і є відповідальністю особисто кожного.

  1. Правила поведінки на скеледромі:

   1. Організація надає скеледром для проведення тренувань і не несе відповідальність за неправильні або помилкові дії членів Організації, які на ньому займаються.

   2. Скеледром призначений для проведення індивідуальних і групових занять зі спортивного та оздоровчого скелелазіння. Проводити тренувальний процес на скеледромі можуть лише співробітники Організації.

   3. Вхід на скеледром здійснюється на підставі абонементів. Кожен відвідувач скеледрому (в тому числі співробітники Організації) зобов’язані одягнути на руку браслет перед початком тренування. Браслет видається співробітником Організації на рецепції. Співробітник Організації має право не допустити на територію скеледрому особу, яка не надягнула браслет.

   4. До тренувань на скеледромі допускаються особи, які були ознайомлені з даними Правилами та поставили свій підпис в формі відповідальності № 1. Дотримання даних Правил, техніки безпеки та вказівок співробітників Організації є обов'язковим для всіх відвідувачів скеледрому.

   5. Відвідування скеледрому і користування спорудами скеледрому відбуваються виключно на страх і ризик та під особисту відповідальність члена Організації.

   6. Лазіння по трасах скеледрому здійснюється членами Організації в порядку живої черги.

   7. Кожен член Організації повинен бути максимально уважним до себе та інших осіб, не робити жодних дій, які можуть привести до загрози власної безпеки або безпеки третіх осіб. Кожен повинен враховувати небезпеку, яку представляють для нього люди, які знаходяться на скеледромі, а також падаючі зверху предмети, і самостійно вживати всі необхідні заходи для своєї безпеки, а також безпеки третіх осіб.

   8. У разі виникнення будь-яких питань, невпевненості, сумнівів в правильності своїх дій член Організації зобов'язаний звернутися за роз'ясненням до співробітників Організації та продовжити заняття на скеледромі виключно після настання повної ясності в питаннях, порядку своїх дій, які викликали сумніви.

   9. Особи, які не досягли 16 років, можуть тренуватися на скеледромі лише в присутності відповідальних за них осіб. Особи, уповноважені здійснювати контроль над дітьми (батьки, довірені особи тощо), несуть відповідальність за них та зобов'язані враховувати особливі ризики для дітей під час відвідування скеледрому.

   10. Забороняється перебувати на території скеледрому особам, які безпосередньо не беруть участі у тренувальному процесі.

   11. Знаходження на скеледромі дозволяється виключно у чистому змінному взутті чи спеціальних скельних туфлях. Перебування в скельних туфлях поза територією скеледрому та лазіння босоніж суворо забороняється.

   12. Категорично заборонено перебування на скеледромі особам, які перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, під впливом інших сильнодіючих або лікарських препаратів, вживання яких обмежує здатність контролювати свої дії.

   13. Забороняється малювати на поверхнях скеледрому і псувати інше майно Організації.

   14. Після закінчення занять на скеледромі члени Організації зобов'язані прибрати за собою весь інвентар та сміття, зібрати і здати співробітнику Організації взяте спорядження.

   15. Співробітник Організації має повне право не допустити члена Організації до самостійних тренувань, відсторонити особу від страхування інших відвідувачів або від тренування на скеледромі, якщо він вважатиме, що така особа не достатньо компетентна, і може своїми діями завдати шкоди своєму здоров'ю, або здоров'ю іншим членам Організації. Вимоги співробітника Організації підлягають неухильному виконанню. Якщо член Організації не згоден з вимогами співробітника Організації і вважає, що вимоги необґрунтовані, він має повне право звернутися зі скаргою до керівництва.

  1. Правила техніки безпеки на скеледромі:

   1. При проведенні занять на стінці для скелелазіння можливий вплив на учасників таких небезпечних факторів:

 • травми при заняттях на несправній стінці, а також при заняттях без страховки чи при погано замуфтованому карабіні;

 • травми при заняттях без використання гімнастичних матів;

 • травми при знаходженні людей або сторонніх предметів в зоні безпеки;

 • травми при заняттях на вологій стінці або з вологими долонями.

   1. Проведення занять на скеледромі дозволяється тільки з використанням повністю справного спеціального спорядження (страхувального пристрою, обв'язок, мотузок, карабінів тощо), що відповідає необхідним вимогам безпеки. Все спорядження повинне бути тільки промислового виготовлення, промарковане та мати необхідні сертифікати. Співробітник Організації має право не допустити використання на скеледромі непридатного для здійснення страховки спорядження. У разі використання членами Організації страхувального обладнання, що становить потенційну небезпеку для них та третіх осіб, Організація не несе відповідальності за можливі наслідки його використання.

   2. Використання членами Організації страхувального обладнання здійснюється виключно на їх особистий страх та ризик і під персональну відповідальність. При кожному використанні такого спорядження член Організації зобов'язаний самостійно подбати про те, щоб виконувалися всі необхідні аспекти безпеки.

   3. Лазити на скеледромі можливо тільки при забезпеченні наступними видами страховки:

- гімнастичної: при лазінні на боулдерінгових площинах;

- верхньої: виключно при лазінні на площинах, призначених для цього та обладнаних відповідними точками страховки;

- нижньої: при лазінні на площинах, обладнаних проміжними точками страховки.

Страхувальний пристрій повинен використовуватися виключно в парі з муфтованним карабіном. Страхувальний пристрій повинен бути протягнутий або через центральне кільце страхувальної системи, або через обидва кільця страхувальної системи (верх і низ), відповідно до рекомендацій фірми-виробника страхувальної системи. Інші способи неприпустимі.

   1. Кожен член організації, а також особа що здійснює страховку безпосередньо перед лазінням зобов’язані перевірити правильність застібки системи-поясу, зав'язаного до неї вузла, замуфтованість карабіну і правильність організації страховки.

   2. Перед стартом на трасі член Організації зобов’язаний попередити оточуючих про свій намір лізти на трасу та переконатися, що старт і подальший рух не створює перешкод і не загрожує (у тому числі в разі непередбаченого сходу з траси) іншим особам, як тим що лазять, так і тим, що перебувають внизу.

   3. В якості страхувального вузла дозволяється використовувати виключно вузол «вісімка».

   4. Правильно пов'язана страхувальна мотузка повинна пройти через верхню (пояс) і нижню (ноги) петлі страхувальної системи. Інші способи прив'язування неприпустимі.

   5. Члени Організації зобов’язані припинити заняття при виявленні несправностей в елементах конструкції стінки для скелелазіння, пунктах страховки тощо та негайно повідомити про це співробітників Організації.

   6. При появі потертості, надривів, інших дефектів в спеціальному спорядженні (страхувальних системах, мотузках, відтяжках, карабінах) необхідно призупинити заняття до заміни їх на справні.

   7. Член Організації зобов’язаний припинити заняття при появі під час занять болю в руках, потертостей на долонях, а також при поганому самопочутті тощо.

   8. Для уникнення пошкодження зв'язок і суглобів рекомендується уникати неприродних положень тіла, при яких у разі зриву існує можливість травмування.

   9. При проходженні трас необхідно завжди бути готовим до гуртування в разі зриву.

   10. У разі непередбаченого сходу з траси (зриву) особа зобов'язана голосом (криком) попередити оточуючих про зрив. При падінні на страхувальний мат, з метою уникнення заподіяння собі травм необхідно групуватися (не виставляти прямі руки, не падати на лікоть, здійснити амортизацію напівзігнутими напруженими ногами або шкереберть). У випадку, якщо особа не впевнена у своїх навичках здійснення безпечного сходження з траси, обов'язково треба звернутися до співробітника Організації за додатковою консультацією.

   11. Здійснення «гімнастичної» страховки і лазіння з «гімнастичною» страховкою має здійснюватися виключно при володінні відповідними навичками, після проходження навчання та відпрацювання отриманих знань під наглядом компетентних осіб. Відповідальність за отримання, володіння і правильне застосування зазначених навичок лежить на членах Організації.

   12. Організація та співробітники Організації не несуть відповідальність за нещасні випадки, які можуть мати місце в результаті здійснення страховки членів Організації третіми особами. Довіряючи своє страхування стороннім особам, член Організації повністю бере на себе відповідальність за можливість заподіяння шкоди власному здоров'ю. Особа, що страхує, повністю несе відповідальність за свої дії або бездіяльність та за безпеку особи, яку він страхує.

   13. Про кожний нещасний випадок, при якому буде завдано шкоди членові Організації або іншим особам, необхідно негайно повідомити співробітника Організації.

   14. При знаходженні на скеледромі категорично забороняється:

 • залишати сторонні предмети на поверхні страхувального мату;

 • самостійно прикручувати, відкручувати або міняти положення зачіпок або рельєфів на стінах, а також замінювати або знімати з стендів обладнання скеледрому;

 • сидіти на матах під стінами скеледрому, тим самим заважаючи оточуючим займатися і створюючи додатково загрозу заподіяння шкоди своєму здоров'ю і здоров'ю оточуючих;

 • розташовувати переносні мати таким чином, при якому вони можуть стати причиною травм;

 • знаходитися один під одним під час лазіння;

 • братися руками і наступати на страхувальні шлямбури;

 • лазити з обручками на пальцях та іншими прикрасами, які могли б зачепитися за елементи скеледрому, спорядження та створити передумови для нещасного випадку, нанести травму члену Організації та оточуючим;

 • лазити і здійснювати страховку з довгим розпущеним волоссям;

 • лазити зі спорядженням та іншими речами, які при підйомі на стіну могли б впасти вниз;

 • будь-яким чином відволікатися при здійсненні будь-якого виду страховки (розмовляти по телефону, фотографувати тощо);

 • підніматися без страховки на висоту більш ніж 2,5 метра за рівнем рук або вище означеної маркувальної риси, що позначає зону безпеки на скеледромі;

 • зістрибувати з трас на страхувальний мат. Спуск з трас здійснюється тільки лазінням;

 • приклацувати страхувальну мотузку до системи карабіном;

 • здійснювати лазіння з гімнастичною страховкою при одягненій системі, особливо якщо збоку пристебнуті страхувальний пристрій або карабін;

 • використовувати мотузки для верхньої страховки не за призначенням: кататися на них (як внизу, так і на висоті), робити всілякі сальто, перевертатися та інше;

 • залазити і перебувати за межами спорудження скеледрому;

 • перебувати і, зокрема, лазити на секторах позначених знаком «зачинено»;

 • розмовляти по телефону або іншим чином відволікатися під час лазіння на скеледромі;

 • страхувати третіх осіб у разі відсутності спеціальних знань та навичок;

 • чинити інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров’я членів Організації та третіх осіб.

   1. При лазінні з верхньою страховкою:

 • заборонено використання на маршруті мотузки, не передбаченої для проходження даного маршруту (підвіс якої знаходиться далеко в стороні від маршруту);

 • починати рух можна лише переконавшись, що особа, яка страхує просунула в страхувальний пристрій саме ту мотузку, до якої прив'язана особа, яка збирається лізти;

 • заборонено відхилятися від лінії маршруту для уникнення «маятника»;

 • спуск повинен проводитися повільно і плавно;

 • особа, яка страхує зобов'язана стежити за тим, щоб його партнер не спустився на людей, що перебувають внизу.

   1. При лазінні з нижньою страховкою:

 • лазіння з нижньою страховкою дозволяється тільки з динамічною мотузкою;

 • при лазінні з нижньою страховкою до протягування страхувальної мотузки в першу відтяжку, обов'язково повинна використовуватись гімнастична страховка;

 • протягування в першу відтяжку має здійснюватися на висоті не вище 3-3,5 метрів від підлоги;

 • відстань між двома послідовно протягнутими відтяжками не повинна перевищувати 1,5-2 метра;

 • усі відтяжки повинні бути протягнуті в правильному порядку, тобто послідовно одна за одною від низу до верху;

 • усі відтяжки повинні бути правильно протягнуті, мотузка повинна йти через карабін від стіни до особи, що має намір лізти;

 • заборонено пропускати відтяжки;

 • категорично забороняється брати в зуби страхувальну мотузку і продовжувати при цьому лазіння;

 • знімати відтяжки з траси після лазіння з нижньою страховкою, дозволяється тільки з верхньою страховкою;

 • особа, що знімає після лазіння відтяжки зі стіни повинна пристібати їх до своєї страхувальної системи (ні в якому разі не спускати їх по мотузці або кидати зверху на мати чи комусь в руки).

6.2.21. Організація та співробітники Організації не несуть відповідальності за порушення даних правил, зокрема техніки безпеки членами Організації.

6.2.22. Співробітник Організації має повне право заборонити допуск до занять на скеледромі особам, які систематично порушують правила поведінки та техніки безпеки.

  1. Правила оренди спорядження:

6.3.1. Прокатне спорядження видається тільки після оплати послуг прокату згідно з чинними розцінками їх власника.

6.3.2. Прокатне спорядження видає співробітник Організації (черговий інструктор скеледрому).

6.3.3. Прокатне спорядження в обов'язковому порядку необхідно повертати особисто в руки співробітнику Організації.

6.3.4. Прокатне спорядження повинне бути повернуто в такому ж стані, в якому воно було видано: в справному вигляді, ціле і неушкоджене. Член Організації несе відповідальність за цілісність спорядження.

6.3.5. Заборонено виносити прокатне спорядження за межі скеледрому (в роздягальню, на вулицю тощо).

6.3.6. Заборонено використовувати прокатні скельні туфлі як змінне взуття (виходити в них в туалет, на вулицю тощо).

6.3.7. При систематичному порушенні правил прокату в подальшому члену Організації може бути відмовлено в наданні послуг прокату.

  1. Обов’язки інструктора при проведенні спортивних занять на скеледромі:

   1. Інструктор зобов’язаний перевіряти стан особового (страхувальні системи) і громадського спорядження (мотузки, відтяжки, карабіни) на наявність потертостей, надривів, дефектів. У разі необхідності - замінити їх на нові.

   2. Інструктор повинен припинити заняття до усунення аварійної ситуації при виявленні несправностей в елементах конструкції скеледрому, пунктах страховки тощо.

   3. Забезпечувати дотримання членами Організації та іншими відвідувачами всіх перерахованих вище правил і вимог з техніки безпеки.

   4. У разі грубого порушення цих правил та/або вимог співробітників Організації членами Організації, інструктор зобов'язаний відсторонити таку особу від заняття.

   5. Інструктор повинен надати спортсмену першу медичну допомогу при отриманні травми членом Організації, при необхідності викликати швидку допомогу і повідомити про те, що трапилося керівництву Організації.

   6. Інструктор зобов’язаний виконувати інші дії, необхідні для виконання своїх службових обов’язків у відповідності до трудового договору, посадової інструкції та інших внутрішніх документів Організації.

  2. Терміни та визначення, що використовуються в цьому розділі:

 • скеледром - штучна споруда та прилегла до нього територія, що імітує рельєф скелі (тренажер для скелелазіння);

 • траса - частина поверхні скелелазного стенду, позначена кольором зачіпок або кольоровими мітками для лазіння по певному маршруту;

 • зачіпка - спортивний снаряд для скелелазіння у вигляді штучно створеного каменю різного розміру та форми, що представляє собою в сукупності імітацію природного рельєфу. Використовуючи зачепи різної форми із закріпленням їх на різній відстані один від одного формують трасу для скелелазіння на штучному рельєфі. Зачіпки кріпляться до щитів, з яких споруджується скеледром, за допомогою болтів;

 • страховка (в скелелазінні) - система заходів для запобігання нещасних випадків під час зриву спортсмена з траси;

 • гімнастична страховка - найпростіший спосіб страхування, при якому особа страхує руками і власним тілом напарника, який стоїть під ним. Особа що страхує повинна бути уважна і при зриві спортсмена забезпечити його плавне приземлення;

 • верхня страховка - спосіб здійснення страховки, при якому точки страховки знаходяться вище учасника;

 • нижня страховка - спосіб здійснення страховки, при якому точки страховки розташовані уздовж всього маршруту;

 • точки страховки - на штучному рельєфі (скеледромі) є частиною конструкції скеледрому і являють собою вушка-шлямбура для карабінів;

 • карабін - сполучна ланка між двома предметами які мають петлі;

 • відтяжка - петля з міцної капронової стрічки різної довжини з прикріпленими карабінами по кінцях. У скелелазінні застосовується для підготовки трас в лазінні на складність з нижньою страховкою. Один з карабінів провішується в шлямбур, а в другий протягається мотузка;

 • спусковий пристрій - спеціальне страхувальне пристосування для роботи з мотузкою;

 • мат - м'який настил, що оберігає від ударів при падінні зі снарядів або при здійсненні стрибка.


 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ПЕЙНТБОЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

  1. Вхід на територію пейнтбольного майданчика здійснюється на підставі абонемента. На пейнтбольний майданчик допускаються особи, які були ознайомлені з даними Правилами та поставили свій підпис в формі відповідальності № 1.

  2. Для уникнення травм та інших небажаних наслідків кожен член Організації, який знаходиться на пейнтбольному майданчику, повинен неухильно дотримуватись даних Правил, техніки безпеки та вказівок співробітників Організації. Організація не несе відповідальності за дії своїх членів та інших осіб.

  3. На території ігрового майданчику дозволяється знаходитись тільки у спеціальних пейнтбольних масках, які убезпечують від травм на обличчі. Маска не повинна вільно теліпатись чи занадто сильно стискати обличчя особи.

  4. При пересуванні по пейнтбольному майданчику потрібно звертати увагу на всі перешкоди, через які можна перечепитися та впасти.

  5. Поза ігровою зоною маркер ставиться на запобіжник, тримається стволом донизу і закривається запобіжною заглушкою. Заборонено заглядати в ствол маркера.

  6. Кожен член Організації зобов’язаний дбайливо поводитися з устаткуванням та іншим майном Організації.

  7. Виконання всіх вимог та вказівок співробітників Організації є обов’язковою передумовою для відвідування пейнтбольного майданчика.

  8. Під час перебування на пейнтбольному майданчику категорично забороняється:

 • знімати захисну маску;

 • заходити на територію пейнтбольного майданчику без маски та дозволу співробітника Організації;

 • стріляти у зоні для відпочинку;

 • грубо поводитись з пейнтбольних маркером, усім спорядженням, використовувати його не за призначенням;

 • самостійно виконувати ремонт, розбирати маркер чи будь-яку іншу частину інвентарю, протирати захисну лінзу маски;

 • агресивний фізичний контакт з іншими учасниками гри;

 • вживання алкоголю, наркотиків, нецензурної лексики, лайливих та принижуваних слів.

  1. Терміни та визначення, що використовуються в даному розділі:

 • пейнтбол - командна гра із застосуванням ручної пневматичної зброї (маркерів), яка стріляє капсулами з фарбою, що розбиваються при ударі по мішені, фарбуючи її;

 • маркер - зброя в пейнтболі, що стріляє кульками з фарбою;

 • пейнтбольний майданчик – територія, в межах якої проводиться гра в пейнтбол.


 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ СТРИБКАХ НА БАТУТІ

  1. Вхід на батут здійснюється на підставі абонемента. До стрибків на батуті допускаються особи, які були ознайомлені з даними Правилами та поставили свій підпис в формі відповідальності № 1. Дотримання даних Правил, техніки безпеки та вказівок співробітників Організації є обов'язковим для всіх відвідувачів батуту.

  2. До стрибків на батуті допускаються особи вагою менше 100 кг, а також діти старші 4-х років за умови супроводу таких дітей батьками або довіреними особами, які є членами Організації. Особи, які досягли 14-ти річного віку допускаються до стрибків на батуті лише за письмової згоди батьків або довірених осіб.

  3. Батьки та/або довірені особи несуть персональну відповідальність за дії дітей під час стрибків на батуті.

  4. У разі виникнення будь-яких питань, невпевненості, сумнівів в правильності своїх дій член Організації зобов'язаний звернутися за роз'ясненням до співробітників Організації та продовжити заняття виключно після настання повної ясності в питаннях, порядку своїх дій, які викликали сумніви.

  5. При сходженні на сітку батута необхідно провести фізичну розминку (присідання, кругові рухи колінних гомілковостопних суглобів, голови, рук) тривалістю 5-10 хв. Стрибки необхідно здійснювати в центрі батута.

  6. При використанні батута категорично забороняється:

 • штовхатися, лаятися, навмисно заважати іншим відвідувачам;

 • стрибати на батуті в стані алкогольного чи іншого сп'яніння;

 • стрибати вагітним жінкам та особам, що мають відхилення за станом здоров'я (включаючи, але не обмежуючись, захворювання серцево-судинної системи, нервової системи, опорно-рухового апарату і т.д., які можуть призвести до погіршення здоров'я при використанні спортивного обладнання);

 • здійснювати прийом їжі під час стрибків;

 • знаходитися на рамі батутів та страхувальних матах;

 • приземлятися в яму і на батут головою вниз. При приземленні в яму не можна підставляти руки. Після приземлення необхідно залишити яму якомога швидше;

 • зістрибувати з батута на тверду підлогу;

 • брати із собою гострі предмети та вдягати прикраси;

 • стрибати із розпущеним волоссям;

 • стрибати у ковзаючих шкарпетках чи взутті;

 • стрибати на мокрому чи брудному батуті;

 • виконувати складні акробатичні елементи;

 • залишати будь-які предмети на батуті;

 • використовувати під час стрибків мобільні телефони, фото- та відеокамери;

 • чинити інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров’я членів Організації, відвідувачів та третіх осіб.

  1. У випадку виявлення забруднень або вологості на поверхні батута необхідно обов'язково повідомити про це співробітника Організації.

  2. У разі невиконання членами Організації даних Правил, зокрема у разі порушення п. 8.6 Правил, співробітники Організації мають право видалити таку особу з території Організації.

  3. Організація не несе відповідальності за трюки членів Організації, виконаних під час стрибків на батуті.

  4. Організація не несе відповідальності за нещасні випадки і травми, отримані членами Організації та/або іншими відвідувачами в результаті недотримання і порушення даних Правил, зокрема положень щодо техніки безпеки. За порушення цих Правил членський внесок не повертається.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Відвідування території Організації, спортивних занять, в тому числі користування спорудами, устаткуванням, спорядженням тощо відбуваються виключно на страх і ризик та під особисту відповідальність члена Організації та/або іншої особи.

  2. Організація не несе відповідальність за стан здоров'я і можливий травматизм:

- при порушенні членом Організації чи відвідувачем даних Правил та положень з техніки безпеки;

- якщо член Організації тренується самостійно;

- якщо член Організації не використовував вступні інструктажі;

- якщо член Організації порушує рекомендації лікарів;

- якщо травма не була зареєстрована черговим лікарем медичного кабінету і не складено відповідний акт;

- за травми, отримані поза територією Організації;

- за травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;

- за травми, отримані з вини самого члена Організації чи відвідувача на території Організації.

  1. Член Організації повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Організацію. Організація не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я особи погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми, наслідків перенесеної операції або хронічного захворювання, що були у особи до моменту відвідування, а також за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я особи і травмами, які стали результатом або отримані внаслідок будь-яких занять, пропонованих Організацією, якщо причиною нанесення шкоди стало грубе порушення даних правил, положень техніки безпеки та вказівок співробітників Організації.

  2. Організація не несе відповідальності перед своїми членами та відвідувачами за технічні незручності, викликані проведенням міською владою сезонних профілактичних та ремонтно-будівельних робіт, призупинення або припинення функціонування Організації, обумовлених дією обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, що виникли мимо волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути (оголошена або фактична війна, громадянські заворушення, терористичні акти, епідемії, блокада, пожежі, землетруси, повені та інші стихійні природні лиха, а також видання актів державних органів, місцевих виконавчих органів та інші явища форс-мажорного характеру).

  3. Організація не несе відповідальності за дітей, які перебувають на території Організації, а також за їх стан здоров’я, дії та поведінку.

  4. Організація не несе відповідальності за зниклі на території Організації гроші, цінності та особисті речі членів Організації та/або відвідувачів.

  5. Організація не несе відповідальності за ефективність та безпеку спортивних занять членів Організації.

  6. Члени Організації та інші відвідувачі несуть матеріальну відповідальність за пошкодження та/або знищення устаткування, спорядження, обладнання та іншого майна, яке належить Організації у розмірі повної вартості пошкодженого чи знищеного майна.

  7. Відповідальність за здоров'я та безпеку дитини на території Організації несуть батьки/особи, які супроводжують неповнолітніх дітей.

  8. Члени Організації та інші Відвідувачі несуть персональну відповідальність за порушення даних Правил.

  9. При порушенні цих Правил, зокрема положень техніки безпеки та/або вказівок співробітників Організації членами організації чи відвідувачами, Організація має право анулювати членство чи видалити таку особу з території Організації, та/або вимагати від такої особи відшкодувати завданий збиток Організації та/або третім особам, при цьому сплачений членський внесок поверненню не підлягає.


 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Кожен член Організації має право подати письмову скаргу щодо дії чи бездіяльності Організації, її співробітників.

  2. Дана скарга розглядається протягом одного місяця з дати подання скарги. Відповідь на скаргу надається у письмовому вигляді.

  3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
11